Kam patria tégliky z jogurtov?
Patria do žltého kontajnera určeného na plast, musia však byť bez zvyškov jedla.
Kam patria krabice od džúsov a mlieka?
Nazývame ich nápojovými kartónmi. Vhadzujte ich podľa pokynov obce do nádob na to určených. Pred vyhodením zmenšite ich objem, napríklad zošliapnutím.
Kam patria použité hygienické potreby?
Hygienické potreby (použité detské plienky, papierové vreckovky, obaly zo zubnej pasty a pod.) patria do zmesového odpadu, pretože sú znečistené.
Kam patria obaly z nebezpečných látok a prípravkov?
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (motorových olejov, farieb, riedidiel a pod.) nepatria do triedeného zberu. Odneste ich na zberný dvor.
Kam patrí molitan?
V menšom množstve ho môžete vhodiť do zmesového odpadu, vo väčšom množstve patrí na zberný dvor.
Kam patria PET fľaše?
Patria do žltých kontajnerov na plast, pred vyhodením je však potrebné znížiť ich objem napríklad zošliapnutím.
Kam patria krabice z kartónu?
Po zmenšení objemu – napríklad poskladaním – patria do modrých nádob na papier.
Kam patria CD, DVD, diskety alebo videokazety?
Kazety, CD a diskety patria do zmesového odpadu, vo väčšom množstve na zberný dvor. Papierové obaly sa dajú vytriediť do papiera a plastové do plastov.
Kam patria hliníkové viečka z jogurtov a kovové obaly?
Do červeného kontajnera, alebo do kontajnera určeného na zber kovových obalov.
Kam patrí použitý rastlinný olej?
Použitý rastlinný olej sa zbiera na vybraných čerpacích staniciach, prípadne obce zabezpečujú jeho zber na zberných dvoroch.
Kam patrí starý textil?
Ak je nositeľný, venujte ho charite alebo ho vo väčšom množstve odovzdajte na zberný dvor. V niektorých obciach je zavedený zber textilu do špeciálnych kontajnerov.
Kam patrí prázdny obal z laku na vlasy?
Plastové viečko patrí do žltého kontajnera, zbytok do zmesového odpadu nakoľko ide o o tlakové nádoby, ktoré predstavujú riziko výbuchu či vzplanutia.

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku? Napíšte nám