Pomôžte Jožovi z triedičky

Trieďte odpad. Je to jednoduché.

Súťaž - Skvelé zelené video

Vytvor video o správnom triedení a recyklácii odpadu
a vyhraj výlet pre celú triedu

Šetrite miesto v kontajneri

Stlačte odpad

pred vyhodením.

Ušetríte.

Zvieratká učia deti triediť

Kreslená zábava pre deti

Slovensko bude počítať plastové tašky

Plastové tašky sa opätovne nepoužívajú, rýchlejšie sa teda stávajú odpadom.
Načítať viac obsahu