Máte otázky, tipy, námety? Kontaktujte nás!

ENVI - PAK, a.s.

Galvaniho 15/A 
821 04  Bratislava 2 
Slovensko

tel.: 02 333 227 10 

 envipak@envipak.sk

IČO: 35858010 
IČ DPH: SK 2020264290 
DIČ: 202 026 4290

Spoločnosť zapísaná v Obch.registri
Okr.súdu BA I, odd.: Sa, vl.č.3128/B 

Bankové spojenie: 
Tatra banka, a.s., 262 376 8445/ 1100
IBAN: SK16 1100 0000 0026 2376 8445


   mapa