ČAS ROZKLADU ODPADU V PRÍRODE
OHRYZOK JABLKA
NIEKOĽKO TÝŽDŇOV
CIGARETA
3 MESIACE - 2 ROKY
PAPIEROVÁ VRECKOVKA
3 MESIACE
NOVINY
3 - 12 MESIACOV
ŽUVAČKA
5 ROKOV
PNEUMATIKA
200 - 300 ROKOV
PLECHOVKA
20 - 100 ROKOV
BATÉRIA
200 - 500 ROKOV
PET FĽAŠE
100 - 1000 ROKOV
SKLO
4000 ROKOV