Sviatok piva bez odpadu

Vďaka spoločnosti ENVI - PAK boli na Sviatku piva odpadkové koše takmer prázdne.

Poznáte základné druhy plastov?

Plasty rozdeľujeme na sedem základných skupín.

Ekológia v 4 krokoch

Eko koncept v skratke

EcoMobil

Eko doprava